ข้าพเจ้า นายมานิต พลวัน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แผนการปฏิบัติงานของเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณาจารย์และทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการยกระดับสินค้า OTOP กลุ่มผลิตภัณฑ์สบู่และโลชั่นและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก (กลุ่มทอเสื่อกกบ้านสายโท 6 ใต้) ตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ในช่วงที่สถานการณ์โรค COVID 19 ระบาดหนัก ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

วันเสาร์ ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 กิจกรรมการยกระดับสินค้า OTOP กลุ่มผลิตภัณฑ์สบู่และโลชั่น

ทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้เกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์สบู่และโลชั่นและมีประสบการณ์ในการทำแบรนด์ของตนเอง มาให้ความรู้และปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอน จนเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมา จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้คนในชุมชนและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ความรู้และสามารถนำไปทำใช้เองได้หรือนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของชุมชน ช่วยเพิ่มรายได้และสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน

ภาพกิจกรรม

ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์หรือแพ็กเกจจิ้ง (Packaging) ของวิทยากรที่มาให้ความรู้

ในกิจกรรมครั้งนี้ผมได้รับมอบหมายจากทางคณาจารณ์ให้ออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือแพ็กเกจจิ้ง (Packaging) เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้แก่ตัวผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น

และได้คำแนะนำจากอาจารย์ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปแก้ไขและปรับปรุงให้สวยงาม ประหยัดช่วยลดต้นทุนในการผลิต และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้จำหน่ายและผู้บริโภค

วันอาทิตย์ ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 กิจกรรมการยกระดับสินค้า OTOP การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก (กลุ่มทอเสื่อกกบ้านสายโท 6 ใต้)

ทางคณาจารย์และทีมผู้ปฏิบัติงานได้จัดกิจกรรมให้ความรู้การทำผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากเสื่อกก เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปต่อยอดทำใช้เองหรือจำหน่ายเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มทอเสื่อกกบ้านสายโท 6 ใต้และยังเพิ่มทางเลือกในการสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชนอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู