ช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวนาทุกคนกำลังมีความสุขมากที่สุดอีกครั้งหนึ่งในรอบปี เนื่องจากเป็นช่วงที่ข้าวในนากำลังสุกเหลืองอร่ามและได้เวลาทำการเก็บเกี่ยวเพื่อนำไปขายและเก็บผลผลิตส่วนหนึ่งเอาไว้กินเองด้วย

          สำหรับการเกี่ยวข้าวนั้น ในอดีตชาวนาบ้านเคยเกี่ยวข้าวโดยการใช้แรงงานคนในการเกี่ยวข้าว ทั้งด้วยการจ้างและการใช้วิธีลงแขก   แต่ในปัจจุบันนี้รูปแบบการเกี่ยวข้าวแบบเดิมๆ หาดูได้ยากเต็มที อันเนื่องมาจากการเข้ามาของ “รถเกี่ยวข้าว” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีแบบใหม่ที่ช่วยลดขั้นตอนการเก็บเกี่ยวลง ทำให้ประหยัดเวลา ประหยัดค่าแรง และสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

          อย่างไรก็ตาม  การเกี่ยวข้าวในรูปแบบเดิมที่บ้านก็ยังพอมีให้เห็นอยู่บ้างเหมือนกันนะครับ โดยเฉพาะในกลุ่มชาวบ้านที่ทำนาแบบเกษตรอินทรีย์ซึ่งเน้นการเก็บเกี่ยวผลผลิตเอาไว้บริโภคเองในครัวเรือน  แต่ก็มีอยู่เพียงไม่กี่รายเท่านั้นเอง

         สำหรับขั้นตอนในการเกี่ยวข้าวโดยการใช้รถเกี่ยวข้าวนั้น  ก็เริ่มต้นจากชาวนาไปว่าจ้างให้เจ้าของรถเกี่ยวข้าวมาเกี่ยวในนาของตน (คิดไร่ละ 500 บาท) เมื่อรถเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว ก็จะนำมาเทใส่รถกระบะอีกทีหนึ่ง เมื่อเต็มคันแล้วก็นำไปขายหรือจำนำตามโรงสีต่างๆ  โดยขั้นตอนทุกอย่างนั้นสามารถทำเสร็จได้ภายในวันเดียว ไม่ต้องใช้เวลานานหลายวันเหมือนในอดีต

          ช่วงนี้ชาวนาบ้านต่างก็มีความสุขและหน้าชื่นตาบานกันทุกคนเลยนะครับ  ไปทางไหนก็มีนกเอี้ยงบินล้อมหน้าล้อมหลัง และคอยร้องทักเสียงดังว่า “พ่อเลี้ยงๆ” หรือ “แม่เลี้ยงๆ”  อยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียว   คิคิคิ

อื่นๆ

เมนู