นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาตั้งตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 และได้มีการพบผู้ติดเชื้อรายแรกที่ประเทศไทยในช่วงเดือนมกราคม 2563 จนเกิดการแพร่ระบาดออกเป็นวงกว้าง การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 2019 ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจขนาดใหญ่ต่างต้องหยุดชะงัก การแพร่ระบาดทำให้คนตกงานเป็นจำนวนมากเจ้าของโรงงานหลายแห่งต้องปิดตัวลงเพราะทนแบกรับหนี้สินไม่ไหว คนในเมืองเมื่อไม่มีงานทำก็เดินทางกลับต่างจังหวัดไปบ้านเกิดซึ่งก็ได้มีการนำเชื้อกลับบ้านไปด้วยทำให้ทางภาครัฐควบคุมการแพร่ระบาดได้ยากมาก ทำให้ต้องมีการตั้งอาสาสมัครหมู่บ้านขึ้นเพื่อตรวจคนเข้าออกในกรณีที่มาจากต่างพื้นที่เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมหากใครติดเชื้อก็จะได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ทางรัฐจัดสรรไว้ให้ การแพร่ระบาดไม่ได้ส่งกระทบเฉพาะภาคธุรกิจเพียงเท่านั้นภาคการศึกษาเองก็ได้รับผลกระทบเช่นกันการแพร่ระบาดทำให้โรงเรียนหลายๆ แห่งทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดต้องหยุดเรียน ครูผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนไปจากการเรียนในห้องเรียนไปเป็นการเรียนในรูปแบบออนไลน์

โรงเรียนในอำเภอบ้านกรวด ตำบลจันทบเพชรเองก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่นกันในช่วงแรกครูผู้สอนต้องหยุดการจัดการเรียนการสอนและเป็นการให้นักเรียนเรียนเองที่บ้านโดยครูผู้สอนจะแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนและให้ผู้ปกครองทำหน้าที่สอนเองที่บ้าน ต่อมาเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดดีขึ้นทางโรงเรียนจึงได้เปิดให้มีการจัดการการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยจะต้องอยู่ในมาตรการการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดซึ่งเมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนจะต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนเข้าบริเวณโรงเรียนและขณะเรียนในห้องเรียนนักเรียนจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และหลังจากรับประทานอาหารทุกครั้งนักเรียนจะต้องล้างมือทุกครั้ง ทั้งนี้ก็เพื่อปลูกฝังอุปนิสัยความเคยชินให้แก่นักเรียน เพราะเราไม่สามารถทราบบได้เลยว่าการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 นี้จะจบลงเมื่อใด ปัจจุบันการแพร่ระบาดมทั้งหมด 4 ระลอกซึ่งระลอกที่ 4 เป็นสายพันธ์โอไมครอนซึ่งปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อในประเทศไทยแล้ว 4 ราย ซึ่งเราก็ยังไม่สามาถนิ่งนอนใจได้เพราะถึงแม้ครูและบุคลากรในโรงเรียนจะได้รับการฉีดวัคซีนครบทั้ง 2 เข็มแล้วก็ตามแต่ก็ยังต้องมีมาตรการป้องกันที่เข้มงวดมากขึ้นเพราะทางตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวดอยู่ใกล้บริเวณชายแดนซึ่งบางครั้งก็อาจมีผู้อพยพลักลอบเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติซึ่งอาจมีการนำเชื้อเข้ามาอย่างไรก็ตามทางโรงเรียนก็ได้จัดให้มีการเฝ้าระวังอยู่เป็นระยะๆ หากทางโรงเรียนได้ทราบข่าวว่ามีผู้ติดเชื้อที่อยู่ใกล้กับโรงเรียน โรงเรียนจะทำการปิดการจัดการเรียนการสอนทันทีทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันความปลอดภัยให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน

 

อื่นๆ

เมนู