นับตั้งแต่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 ส่งผลทำให้ในหลายพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ต้องมีการปรับตัวหลายอำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ต้องมีมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือกับยอดผู้ติดเชื้อที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนในหลายๆ พื้นที่ต้องมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อำเภอบ้านกรวดเป็นอีกหนึ่งอำเภอที่มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยตั้งแต่มีการแพร่ระบาดในระลอกที่สาม ซึ่งทางผู้ว่าราชการอำเภอได้มีนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือกับยอดผู้ติดเชื้อที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดซึ่งมีจำนวนที่มากกว่าการระบาดในระลอกที่หนึ่งและระลอกที่สองที่ผ่าน ซึ่งผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ในระลอกที่สามนั้นเป็นผู้ที่เดิมทางกลับมาจากกรุงเทพฯ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้กิจการห้างร้านต่าง ๆ ใน กรุงเทพฯ ต้องปิดตัวลง ผู้คนตกงานไม่มีงานทำจำเป็นต้องเดินทางกลับมาที่บ้านเกิดแต่หารู้ไม่ว่าตัวเองนั้นได้นำเชื้อไวรัสโคโรนา กลับบ้านมาด้วย เมื่อกลับมาถึงบ้านเนื่องจากเชื้ออยู่ในระยะฟักตัวทำให้หลายๆ คนเกิดความประมาทไม่ได้มีการดูแลตัวเองหละหลวมในมาตราการต่าง ๆ ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อแก่คนในครอบครัวซึ่งเป็นเด็กเล็กและคนชรา อีกปัจจัยที่ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะสังคมชนบทเป็นสังคมแบบพี่น้องไปมาหาสู่กันทำให้การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสนั้น แพร่กระจายได้ง่ายและรวดเร็ว ทำให้ในช่วงหลายเดือนมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในอำเภอบ้านกรวดตำบลจันทบเพชรนั้นมากขึ้นจนน่าเป็นห่วง โดยมียอดผู้ติดเชื้อเยอะที่สุดในช่วงเดือนสิงหาคม และหลังจากนั้นยอดผู้ติดเชื้อก็ได้มีการลดจำนวนลงเรื่อย ๆ จนในช่วงปลายเดือนตุลาคมยอดผู้ติดเชื้อในตำบลจันทบเพชรอำเภอบ้านกรวดมีจำนวนลดลงจนเกือบจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ซึ่งก็เนื่องมาจากมาตรการที่มีความเข้มงวดของทางหน่วยงานราชการและการให้ความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ ที่ได้มีการทยอยไปรับการฉีดวัคซีนที่ทางรัฐบาลจัดหาให้ซึ่งทำให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ทำให้จำนวนยอดผู้ติดเชื้อนั้นลดจำนวนลงได้ในที่สุด และอีกทั้งประชาชนได้มีการป้องกันตัวเองเป็นอย่างดีโดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อต้องออกไปพบปะผู้คน และหมั่นล้างมือบ่อย ๆ และหากมีบุคคลในครอบครัวเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงได้มีการแยกให้บุคคลนั้นแยกไปกักตัวยังสถานที่ที่ทางตำบลจัดไว้ให้จนครบตามกำหนดที่ทางหน่วยงานราชการกำหนดทำให้ตำบลจันทบเพชรอำเภอบ้านกรวดสามารถควบคุมยอดผู้ติดเชื้อได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

อื่นๆ

เมนู