ข้าพเจ้า นางสาวทับทิม จันทร์สระบัว ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่หมู่บ้านในตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าจะขอนำเสนอประโยชน์ของไม้ไผ่ที่สามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัว

ไม้ไผ่ เป็นไม้ที่ขึ้นง่ายและเติบโตเร็ว ขึ้นได้ดีในทุกสภาวะอากาศดำรงอยู่ได้ในพื้นดินทุกชนิด ที่สำคัญคือไผ่เป็นพันธุ์ไม้ที่อำนวยประโยชน์หลายประการ ทั้งประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม และเป็นพืชที่ลำต้นกิ่งมีลักษณะแปลกสวยงาม  ไม้ไผ่มีประโยชน์มากกับคนเราและสามารถนำไม้ไผ่มาสร้างบ้านที่อยู่อาศัย  และทำเครื่องจักสานอื่นๆอีกมากมายสำหรับไม้ไผ่นั้นใช้ได้ทุกส่วนตั้งแต่ หน่อ ลำต้น ใบ ราก เยื่อไผ่ ขุยไผ่ มีประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวันของเราอยู่ตลอด และยังสามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้อีกด้วย วันนี้ขอยกการทำถ่านไม้ไผ่อัดแท่งขึ้นมาเพื่อให้เห็นการต่อยอดสร้างรายได้ในการดำรงชีวิต

ถ่านไม้ไผ่อัดแท่ง  สำหรับขั้นตอนการทำถ่านไม้ไผ่อัดแท่งนั้น ขั้นตอนแรกก็จะนำไม้ไผ่มาตัดเป็นท่อน ก่อนนำไม้ไผ่ที่ตัดไว้ นำมาเผาในถังน้ำมันขนาด 200 เผาไม้ไผ่จนเต็มถัง หลังจากนั้นก็จะนำฝาถังน้ำมันมาปิดให้สนิท วันต่อมาจึงจะมาเปิดฝาถัง ก็จะได้ถ่านไม้ไผ่ตามที่ต้องการ หลังจากนั้นก็จะนำเอาถ่านไม้ไผ่ที่ได้ไปบดกับเครื่องยนต์ให้ละเอียด ผสมเข้ากับแป้งมัน และน้ำเปล่าตามสัดส่วนที่กำหนดเอาไว้ ปั่นให้เข้ากัน ก่อนจะนำมาเข้ายังเครื่องอัดให้เป็นแท่งขนาดความยาวประมาณ 10 ซม. หลังจากนั้นก็จะนำถ่านที่อัดเป็นแท่งแล้วนำ เข้าเครื่องอบด้วยความร้อนประมาณ 8 ชั่วโมง ก็จะได้ถ่านไม้ไผ่อัดแท่ง บรรจุกระสอบส่งขายให้กับลูกค้าทุกวัน ประมาณวันละ 200-300 กก.ต่อวัน ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพ ที่สร้างรายให้กับครอบครัวเป็นอย่างดี มีรายได้ตกประมาณวันละ 2,000-3,000 บาท

 

 

อื่นๆ

เมนู