ข้าพเจ้า นายมานิต พลวัน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แผนการปฏิบัติงานของเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันเสาร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณาจารย์และทีมผู้ปฏิบัติงานได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานชมสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลจันทบเพชร ตามแผนปฏิบัติงานที่ได้วางไว้ โดยได้รับความร่วมมือจากชมรมจักรยานในเขตอำเภอบ้านกรวดมาร่วมกิจกรรมประมาณ 20-30 คน

โดยทางผู้ปฏิบัติงานได้จัดสถานที่รองรับผู้มาร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่น มีอาหารการกินมากมายรอต้อนรับและส่งท้ายด้วยการรำปิดพิธีในกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นจากเด็กๆในชุมชน

ภาพกิจกรรมภายในงาน

อาหารเช้าต้อนรับสำหรับผู้มาร่วมกิจกรรม

ผู้มาเข้าร่วมกิจกรรม

ภาพบางส่วนขณะปั่นจักรยานชมสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน

และส่งท้ายด้วยการรำปิดพิธีในกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นจากเด็กๆในชุมชน

อื่นๆ

เมนู