ข้าพเจ้า นางสาวทับทิม จันทร์สระบัว ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่หมู่บ้านในตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าขอนำเสนอหลุมหลบภัยร่องรอยประวัติศาสตร์ที่ชาวบ้านในตำบลจันทบเพชรได้พบเจอเมื่อครั้งเหตุการณ์การเกิดสงครามระหว่างประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา

หลุมหลบภัย ถูกสร้างขึ้นเมื่อ 50 ปีที่แล้วตั้งแต่เกิดเหตุการณ์การปะทะตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชาเมื่อครั้งในอดีตโดยจะสามารถสังเกตุได้ว่าทุกหมู่บ้านในตำบลจับทบเพชรจะมีการสร้างหลุมหลบภัยขึ้นมาเพื่อป้องกันการเกิดเหตุการปะทะตามแนวชายแดน

หลุมหลบภัย เป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นสำหรับใช้เป็นที่หลบภัยอันตรายในช่วงสงคราม โดยอาจจะใช้หลบภัยชั่วคราว เช่นป้องกันการโจมตีทางอากาศ  ซึ่งเมื่อการโจมตีผ่านไปก็ออกจากหลุมหลบภัยได้ หรืออาจจำเป็นต้องอยู่เป็นเวลายาวนานเป็นเวลาหลายวันหลายสัปดาห์

 

อื่นๆ

เมนู