ข้าพเจ้านางสาวนฤมล วันทา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

เสื่อหรือภาษาอีสานเรียกว่าสาด  เป็นหัตถกรรมที่เกิดจากภูมิปัญญาที่สืบทอดมาครั้นบรรพบุรุษ โดยนำเอาต้นกก หรือชาวอีสานเรียกว่า “ต้นผือ” ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในท้องถิ่น มีต้นกกขึ้นตามทุ่งนา รอบๆหมู่บ้านและตามริมหนองน้ำ ถ้าปลูกก็ปลูกง่ายไม่ต้องดูแลมาก ชาวบ้านจึงนำต้นกกมาแปรสภาพให้เป็นเส้นแล้วนำมาย้อมสี จากนั้นทอขึ้นเพื่อรองนั่งหรือปูรองนอนในครัวเรือน นอกจากนี้ชาวอีสานยังทอสาดเพื่อใช้เป็นสิ่งของแลกเปลี่ยนหรือเป็นของกำนัลตอบแทนระหว่างกัน  และยังใช้เป็นสิ่งของประกอบการทำบุญสุนทานในงานมงคลต่าง ๆ อาทิ งานบวช งานแต่งงาน งานบุญทอดกฐินหรือแม้แต่งานบุญทอดผ้าป่า โดยปัจจุบันเสื่อกกพัฒนารูปแบบการใช้สอยตามยุคสมัย สามารถนำมาทอแล้วนำมาแปรรูปเป็นวัสดุใช้สอยได้หลายอย่าง เช่น ที่รองแก้ว เบาะรองนั่ง  กระเป๋า ตระกร้า กล่องทิซชู่ หมวก เป็นต้น ซึ่งสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน หลังว่างเว้นจากการทำไร่ทำนาได้เป็นอย่างดี

ชาวตำบลจันทบเพชรได้เข้าร่วมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือเรียกย่อว่า โอทอป (OTOP) เป็นโครงการกระตุ้นธุรกิจประกอบการท้องถิ่น โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายจะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ลักษณะเฉพาะที่ผลิตและจำหน่ายในท้องถิ่น ซึ่งชาวบ้านได้เลือกผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นที่สุดคือ ทอเสื่อกก เนื่องจากชาวบ้านทุกคนสามารถทำได้และได้ตั้งกลุ่มช่วยกันทำขึ้นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ มีจุดเด่น มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองและช่วยยกระดับฐานะความเป็นอยู่ในชุมชนได้

                   

     รูปภาพประกอบ

               

        

 

 

อื่นๆ

เมนู