ข้าพเจ้า นางสาวประภัทรษา จันทร์สระบัว ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

            ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่หมู่บ้านในตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อสำรวจสภาพชุมชนและเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน

        ในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้พบกับสิ่งที่น่าสนใจและแปลกใจกับอาชีพใหม่ของชาวตำบลจันทบเพชร ที่ให้ความสนใจและริเริ่มการทำพืชเศรษฐกิจใหม่ นั่นก็คือสวนทุเรียน 

ใช่แล้วค่ะ “ทุเรียน” หากพูดถึงราชาผลไม้ ทุกคนก็จะนึกถึงทุเรียน ซึ่งมีแหล่งปลูกอยู่หลายจังหวัดมากมายและมีชื่อเสียง ยกตัวอย่างเช่น ทุเรียนนนท์ (จังหวัดนนทบุรี) จังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด ชุมพร ปราจีนบุรี นครนายก สุราษฎร์ธานี เป็นต้น

ทุเรียนเป็นไม้ผลไทยชนิดหนึ่ง ลำต้นสูงใหญ่ ใบเขียว ปลายใบเรียวแหลม ผลทุเรียนมีลักษณะกลมบ้างก็กลมรีรูปไข่ เปลือกหนามีหนามแหลม มีกลีบร่องตื้น ๆ เรียกว่า พู เมื่อผลแก่จัดมีกลิ่นแรง คนที่ชอบรับประทานทุเรียนบอกว่าหอมคนที่ไม่ชอบบอกว่าเหม็น  เมื่อผลทุเรียนแก่ปลายหนามจะแห้งมีสีน้ำตาลเข้มเราใช้มีดแงะตรงปลายผลแล้วฉีกออกพูทุเรียนจะแยกตามรอยเห็นเนื้อทุเรียนสีเหลือง มีรสหวาน เนื้อละเอียดนุ่มนวล เมล็ดสีน้ำตาล

หลังจากการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล ได้พบกับ คุณแม่บัวไข ชายประโคน ซึ่งเป็นเจ้าของสวนทุเรียน จำนวน 14 ไร่  บนพื้นที่หมู่ 10 บ้านสายโท 4 ใต้ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

คุณแม่บัวไขได้บอกเล่าเหตุผลถึงการริเริ่ม แนวคิดในการปลูกสวนทุเรียนแห่งนี้ ทั้งๆที่ใครหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นพืชที่ปลูกยากมาก ต้องดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี ถ้าหากจะปลูกจริงๆก็ต้องดูพื้นที่แหล่งน้ำ หรือดินที่ดี ถึงจะปลูกได้

ทำไมถึงเป็นทุเรียน ? คุณแม่บัวไข ให้เหตุผลว่า!!

1.เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีราคาค่อนข้างสูง

2.ที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์

3.มีศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยท่านหนึ่งพูดว่า ปลูกทุเรียนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใดก็ตาม หากปลูกรอดไม่เป็นโรค ไม่ตาย ปลูกโตแล้ว ยังไงก็ได้ผลผลิต 100%

4.เป็นพืชที่ให้ผลผลิตแบบบริโภคได้  สามารถเอาไปฝากญาติมิตรสหายได้ ไม่เหมือนยางพาราที่ต้องจำหน่ายออกอย่างเดียว

ในพื้นที่ 14 ไร่นี้ ไม่ได้ปลูกแค่เฉพาะทุเรียนอย่างเดียว มีการพืชผักผลไม้ชนิดอื่นแซมไปด้วย ยกตัวอย่างเช่น มะม่วง ลำไย มังคุด เงาะ เป็นต้น

อย่างไรก็ตามทุเรียนนับเป็นพืชเศรษฐกิจในลักษณะไม้ผลที่สำคัญของประเทศไทย เพราะเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ เมื่อมีกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชย่อมเป็นปัจจัยส่งเสริมการปรับปรุงพันธุ์ทุเรียนในเกิดทุเรียนพันธุ์ดีมากกว่าปัจจุบัน อนาคตของทุเรียนคงมีอีกยาวไกล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู