ข้าพเจ้า นางสาวประภัทรษา จันทร์สระบัว ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์    ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่หมู่บ้านในตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อสำรวจสภาพชุมชนและเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน        

ในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับการชี้แจงสถานที่กักตัว ศูนย์พักคอยเตียงห้วยตะโก ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ มาให้ได้ทราบโดยทั่วกัน

ศูนย์พักคอยเตียงห้วยตะโก ฝากทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้พี่น้องเราที่มาจากต่างถิ่นได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและได้ตัดสินใจเอง ป้องกันการร้องเรียนในรูปแบบต่างๆโดยทั่วกัน
1.ศูนย์พักคอยไม่ใช่โรงบาลสนาม ใช้สำหรับคอยเตียงของผู้ที่มีผลบวกยืนยันว่าติดเชื้อมา หรือผู้มีผลตรวจเบื้องต้นว่าติดเชื้อ หรือ ผู้ที่มีอาการเข้าข่ายโควิด กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งนี้ทุกคนที่นี้จะได้รับการดูแลและประเมินอาการจาก ทีม รพ.สต. โดยการประสานงานกันผ่านทางไลน์กลุ่มและเบอร์โทรศัพท์
2.ไม่รับรองว่าคุณมาจะได้เตียงจะได้เข้ารับการรักษาตอนไหน ทางเราทำงานอย่างมีขั้นมีตอน มีระบบ
3.เป็นสถานที่ที่รัฐจัดให้ไม่ได้มีความสะดวกสบายสวยหรู
4.เตรียมสิ่งของเครื่องใช้เท่าที่จำเป็นมาเท่านั้น เช่น ปลั๊กไฟ พัดลม เสื้อผ้า เครื่องนอน
5.เน้นย้ำให้ตัดสินใจดีๆ คิดดีๆ ก่อนมาบอกรับได้ แต่พอมาถึงโวยจะเอานั้นเอานี้ไม่ได้
6.ทุกคนที่อยู่ในจุดนี้ต้องทำงานตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เจ้าหน้าที่จะได้ปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก เพราะพื้นที่เป็นของส่วนรวม มีผู้คนเดือดร้อนและรอคอยการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

จึงขอฝากทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้ด้วยนะคะ บางทีผู้ปฏิบัติงานเจอมา ไม่สามารถรองรับอารมณ์คนไข้ทุกคนไหวค่ะ

 

อื่นๆ

เมนู