ข้าพเจ้านางอำพร วัฒยุ ประเภทประชาชนทั่วไป หลักสูตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรใน เดือนมิถุนายน พ.ศ 2564 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ก่อนการฉีดวัคซีน

-ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือมียาประจำที่ต้องรับประทานควรปรึกษาแพทย์ก่อน

-สองวันก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนให้งดการออกกำลังกายหนักๆและพักผ่อนให้เพียงพอทำใจให้สบายๆ

-หากเจ็บป่วยมีไข้ไม่สบายให้เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์

-ดื่มน้ำเปล่าเยอะๆและงดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีย เช่น ชา กาแฟ น้ำอัดลมหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-รับประทานอาหารให้เรียบร้อยหากมียารักษาโรคประจำตัวให้รับประทานได้เลย

ระหว่างเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19

-สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาด และเว้นระยะห่าง

-เตรียมมเอกสารที่ต้องใช้เข้ารับการฉีดวัคซีนให้พร้อม เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลการลงทะเบียน เพื่อความรวดเร็ว

-เจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ความดันโลหิต และค่าออกซิเจนในเลือดก่อนรับการฉีดวัคซีน

-แนะนำให้ฉีดแขนข้างที่ไม่ถนัด สวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการฉีดวัคซีน

-หากมีโรคประจำตัวหรือมียาที่ต้องรับประทานควรแจ้งพยาบาลก่อนรับการฉีดวัคซีน

หลังรับการฉีดวัคซีน COVID-19

-พักผ่อนหรือรอดูอาการที่จุดฉีดวัคซีน 30 นาที หากผิดปกติ เช่น เวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียนหรือมีอาการรุนแรง เช่น ชาครึ่งซีก แขนขาอ่อนแรง ปากเบี้ยว ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่และพบแพทย์ทันที

-พยายามอย่าใช้แขนข้างที่ฉีดวัคซีนหรือใช้แขนยกของหนักๆอย่างน้อย 2 วัน

-ถ้ามีไข้หรือปวดเมื่อยให้รับประทานยาพาราเซตามอลขนาด 500 มิลลิกรัม ได้ 1 เม็ด และรับประทานซ้ำได้ห่างกัน 6 ชั่วโมง ห้ามรับประทานยาพวก Brufen,Procia,celebrex เด็ดขาด

-เมื่อพักดูอาการ 30 นาที เจ้าหน้าที่จะทำการวัดความดันอีกครั้งก่อนกลับและเมื่อกลับบ้านแล้วยังต้องสังเกตอาการของตัวเองอีก 48-72 ชั่วโมง หากพบอาการรุนแรงที่ผิดปกติ เช่น ชาครึ่งซีก แขนขาอ่อนแรง ปากเบี้ยว ให้รีบพบแพทย์ทันที

อื่นๆ

เมนู