ข้าพเจ้านางสาวพรชนิตร์ ศรีธรรมราช ประเภทบัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับ ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ตำบล จันทบเพชร อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ต. จันทบเพชร อ. บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อพัฒนาตำบลสู่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้มีรากฐานที่ดียิ่งขึ้น

ในบทความนี้ข้าพเจ้าขอนำเสนอกีฬาประจำปีของตำบลจันทบเพชรในชื่อ “กีฬาบายแบกเกมส์” ชื่อในการจัดตั้งกีฬามาจากชื่อปราสาทที่ตั้งอยู่ในตำบลจันทบเพชร คือปราสาทบายแบก ซึ่งกีฬาบายแบกเกมส์จะจัดขึ้นในทุกๆปีเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคนในตำบล เพื่อให้เด็กๆได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถในด้านกีฬาต่างๆ ซึ่งอาจทำให้มีแมวมองจากที่อื่นได้มาดูความสามารถของเด็กๆและนำเด็กๆไปพัฒนาให้เป็นอาชีพได้ เช่น กีฬาฟุตบอล เซปักตะกร้อ วอลเล่บอล เปตอง ในวันเปิดสนามก็จะมีการแสดงการเต้นแอโรบิกของกลุ่มแม่บ้าน ซึ่งเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายได้อย่างดี และทุกคนมีความสนุกสนานได้ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น

ภาพประกอบ

อื่นๆ

เมนู