ข้าพเจ้านางสาวปนัดดา มอญรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ก่อนถึงวันงานคือวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ปลัดได้นัดทีมงานอำเภอบ้านกรวดและข้าพเจ้ามาจัดเตรียมสถานที่ วันจัดเตรียมสถานที่ข้าพเจ้าก็ได้ช่วยกวาดพื้น ปูพรมแดง และมาร์คจุดรายชื่อไว้เพื่อวันงานและเวลาพักเที่ยงปลัดก็มีการเลี้ยงข้าวให้ทีมงานอำเภอบ้านกรวดที่มาช่วยงานวันนี้ ตอนบ่ายก็จะมีแพ็คข้าวสาร อาหารแห้ง สำหรับไว้ตักบาตรพระในตอนเช้าของวันถัดไป
วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 07:00 น. นายจิรัฏฐไชย จี่พิมาย นายอำเภอบ้านกรวด เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์จำนวน 89 รูป กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 พร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านกรวด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านกรวด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรภาคเอกชนและภาคประชาชน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย

อื่นๆ

เมนู