ข้าพเจ้า นายกำพล สำแดงเดช ประเภทประชาชนทั่วไป ID:05 หลักสูตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจ สังคมแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรใน เดือน พฤษภาคมและได้ลงพื้นที่สำรวจร้านค้าในตำบนจันทบเพรชแบบสุ่มร้านค้าต่างๆยังพอมีลูกค้ามาอุดหนุนบ้าง อยู่ในเขตของหมู่บ้านตนเอง อย่างเช่นบ้านสายโท7 บ้านสายโท8 บ้านสายโท6 อยู่ในขอบเขตของบ้านตนเองเพราะอยู่ในช่วงโรคระบาดของโควิด19 จึงจะไปไหนมาไหนต้องเฝ้าระวังตนเองตลอดเวลา

อื่นๆ

เมนู