ข้าพเจ้านางสาวพรชนิตร์ ศรีธรรมราช ประเภทบัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับ ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ณ ตำบล จันทบเพชร อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ต. จันทบเพชร อ. บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อพัฒนาตำบลสู่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้มีรากฐานที่ดียิ่งขึ้น

จากบทความที่แล้วข้าพเจ้าได้เล่าถึงเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬาประจำตำบล ในบทความนี้ก็จะเกี่ยวกับกีฬาเช่นกันแต่เป็นการฝึกซ้อมก่อนที่จะไปแข่งขัน การฝึกซ้อมของเด็กๆในชุมชนบ้านตาปางก็จะเป็นไปอย่างเรียบง่าย เพราะไม่ได้มีความรู้เรื่องเทคนิคการซ้อมมากเท่าไหร่นัก หรือจะเรียกว่าชวนกันไปเล่นและออกกำลังกายก็ได้ เพราะเราเล่นเพื่อความสนุกสนาน ทุกๆวันหลังเลิกเรียนเด็กๆจะมารวมตัวกันที่ศาลากลางหมู่บ้านเพื่อจะฝึกซ้อม เล่นเซปักตะกร้อ หรือบางวันก็จะไปรวมตัวกันที่วัดเพื่อฝึกซ้อมฟุตบอล เนื่องจากชุมชนบ้านตาปางไม่มีสนามกีฬาจึงทำให้เด็กๆต้องสร้างสนามขึ้นมากันเอง อุปกรณ์กีฬาเด็กๆก็จะรวมเงินซื้อกันเองแต่ก็ถือว่าเป็นการสร้างความสามัคคีกันและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จากที่ได้ลงพื้นที่สังเกตุได้ว่าเด็กๆและวัยรุ่นมีหน้าตาที่สดใส ได้พักจากการเล่นอินเทอร์เน็ต และยังเป็นการพัฒนาฝีมือด้านกีฬาอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู