ข้าพเจ้านางสาวพรชนิตร์ ศรีธรรมราช ประเภทบัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับ ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ในเดือนกรกฎา​คม พ.ศ. 2564 ณ ตำบล จันทบเพชร อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ต. จันทบเพชร อ. บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อพัฒนาตำบลสู่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้มีรากฐานที่ดียิ่งขึ้น

ในช่วงนี้หลังจากที่เราได้ลงชื่อรอรับวัคซีนป้องกัน COVID-19 เป็นช่วงที่มะม่วงเริ่มสุกมากๆแล้วด้วย หลายๆบ้านก็จะนำมาทำเป็นอาหาร คนแก่ที่มักจะกินกับข้าว แต่ในยุคโควิดแบบนี้ และยังต้องรอคิวรับวัคซีนเรามาทำมะม่วงกวนทานไปพลางๆระหว่างรอกันดีกว่า และนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งอาชีพทางเลือกให้ใครหลายๆคน ทำกิน ทำขายได้ ขั้นตอนการทำง่ายๆนำเสนอด้วยรูปภาพ กรทำมะม่วงกวนนั้นหากเราชอบรสชาติแบบไหนให้เลือกมะม่วงตามรสชาติที่เราชอบได้เลย เราจะนำมาผสมกันก็ได้แล้วแต่คนชอบได้เลย จากการนำเสนอในครั้งนี้หวังว่าอาจจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆท่านนะคะ

      

อื่นๆ

เมนู