ข้าพเจ้านางเพลินพิศ เทินสระเกษ ประเภทบัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับ ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ2564 ณ ตำบล จันทบเพชร อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์

ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19  ถ้าในชุมชนหมู่บ้านใดมีความจำเป็นต้องจัดงานตามประเพณี เจ้าภาพหรือเจ้าของงานจะต้องไปขออนุญาตจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอก่อน เมื่อได้รับอนุญาตให้จัดงานได้ เจ้าของงานต้องกระทำและปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับของโรคระบาด อย่างเคร่งครัด โดยจะมีจิตอาสา อสม. ในชุมชนหมู่บ้านมาให้ความรู้และคอยให้บริการจนเสร็จงาน มีจุดคัดกรองเข้างาน  วัดอุณหภูมิ ลงทะเบียนรายชื่อเข้า-ออก สวมหน้ากากอนามัย ล้างเจลแอลกอฮอล์ งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างของโต๊ะรับแขก ทำความสะอาดพื้นที่ในงานหลังเสร็จงาน งดการแสดงดนตรีและเต้นรำ ใส่ซองด้วย QR PAYMENT ลดการสัมผัสซอง หากพบว่ามีผู้ป่วยต้องส่งรายชื่อต่อสาธารณสุข

เมื่อเดือนเมษายน ชุมชนบ้านสายโท 6 เหนือได้จัดงานอุปสมบท ได้ทำตามข้อบังคับโรคระบาดอย่างเคร่งครัด เมื่อมีแขกมาช่วยงานทางเจ้าภาพได้จัดห่ออาหารให้กลับไปทานที่บ้าน เพื่อความสะดวกและปลอดภัยจากการติดเชื้อของโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19

จัดให้มีจุดคัดกรองเข้างาน

มีจุดลงทะเบียนลงชื่อเข้า-ออก

ผู้ร่วมงานสวมหน้ากากอนามัย

มีจุดวางเจลแอลกอฮอล์

เสิร์ฟอาหารคอกเทลหรือเว้นระยะห่างร่วมโต๊ะ

ทำความสะอาดพื้นที่สัมผัสบ่อยๆ

งดการแสดงดนตรีและเต้นรำ

ใส่ซองด้วย QR PAYMENT ลดการสัมผัสเงินสด

หากพบผู้ป่วยต้องแจ้งรายชื่อแขกต่อสาธารณสุข

อื่นๆ

เมนู