ข้าพเจ้านายธเนษฐ  วันทา ประเภทนักศึกษา

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับ ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อพัฒนาตำบลสู่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้มีรากฐานที่ดียิ่งขึ้น

จากการสำรวจการเดินทางบนถนนช่วงการเกิดสถานการณ์โควิด-19มีการจราจรไม่ติดขัดเหมือนแต่ก่อนถึงแม้ประชาชนจะมีวันหยุดจากการทำงานหลายวันหรือมีเวลาว่างประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เดินทางไปไหนเลยส่วนประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดที่อยากเดินทางไปเที่ยวหรือพักผ่อนต่างจังหวัดก็ไปไม่ได้และประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ก็ไม่ออกเดินทางไปไหนถ้าไม่มีธุระที่จำเป็นหรือกิจกรรมที่สำคัญส่วนการออกไปซื้ออาหารหรือรับทานอาหารประชาชนส่วนมากจะสั่งทางร้านมาส่งหรือบริการรับส่งต่างๆ เนื่องจากมีการระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีการติดต่อจากคนสู่คน ประชาชนทุกคนจึงไม่อยากเดินทางไปไหนไกลๆ เพื่อทำตามมาตรการและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19

 

 

อื่นๆ

เมนู