ข้าพเจ้านางเพลินพิศ เทินสระเกษ ประเภทบัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับ ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ ตำบล จันทบเพชร อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ต. จันทบเพชร อ. บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อพัฒนาตำบลสู่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้มีรากฐานที่ดียิ่งขึ้น

จากสถานการณ์โควิด-19 ที่มาเป็นระลอกๆ ทำให้มีการตั้งด่านตรวจและมีการจัดการเวรยามอยู่เรื่อยๆ เพื่อเป้นการคัดกรองจากผู้ที่มาจากต่างจังหวัด มีการร่วมมือกันในชุมชนสร้างด่านขึ้นมีไม้กั้น มีการปิดถนนทางเข้าเพื่อให้เหลือทางเข้าทางเดียวและคัดกรองได้ มีขั้นตอนการวัดไข้ สอบถามข้อมูลว่ามาจากที่ใด ซึ่งชาวบ้าน  อสม และผู้นำชุมชน ได้มีจิตอาสาร่วมมือกันอย่างมาก คนที่ไม่ได้ไปร่วมเฝ้าเวรยามมีการจัดเตรียมอาหารการกินไปส่งให้ เป็นการร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจอย่างดียิ่ง

อื่นๆ

เมนู