ข้าพเจ้านางสาวศิริมา รักษาเดช ประเภทประชาชนทั่วไป หลักสูตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรใน เดือน มิถุนายน พ.ศ 2564 ณ ตำบลจันทบเพรช อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อออกประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตัวในการเข้ารับวัคซีนโควิท19 ระยะที่หนึ่ง ก่อนการเข้ารับวัคซีน

การปฏิบัติตัวในการเข้ารับวัคซีนโควิท19 ระยะที่หนึ่ง ก่อนการเข้ารับวัคซีน
1.พักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง งดออกกำลังกายอย่างน้อย 2วัน และหากมีอากาป่วยให้เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อน
2.งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และคาเฟอีน เช่นสุรา ชา กาแฟ
3.ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อย 0.5-1 ลิตร

ระยะที่2 วันที่เข้ารับการฉีดวัคซีน
1.รับประทานอาหารตามปกติ ดื่มน้ำอย่างน้อย 0.5-1ลิตร
2.สวมใส่เสื้อผ้าที่สะดวกต่อการฉีดวัคซีน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่าง 1-2เมตร
3.ถ้ามีโรคประจำตัวและต้องทานยาประจำ มีครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์หรือได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ภายใน1เดือน ต้องแจ้งแพทย์ทุกครั้ง

ระยะที่3 หลังการฉีดวัคซีน
1.พักดูอาการ 30 นาทีหากมีอาการผิดปกติเช่นวิงเวียนศรีษะ คลื่นไส้ อาเจียน ชา แขนขาอ่อนแรง ปากเบี้ยวให้แจ้งแพทย์ทันที
2.หากมีอาการปวดเมื่อยมาก ให้ทายาพาราเซตามอล 500 มิลลิกรัม ทุก 4-6 ชั่วโมง งดใช้ยาจำพวก Ibuprofen,Arcoxia,Celebrex โดยเด็ดขาด
3.เมื่อกลับถึงบ้าน ให้สังเกตุอาการอีก 2-3 วัน หากมีอาการรุนแรงตามข้อ 1 ให้รีบไปพบแพทย์ทันที
4.งดยกของหนักอย่างน้อย 4 ชั่วโมง งดออกกำลังกาย 1-2 วัน พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำ 0.5 ถึง 1 ลิตร
5.งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

 

อื่นๆ

เมนู