การปฏิบัติตัวในภาวะโควิดระบาดเพื่อลดอัตราการแพร่เชื้อ

สิ่งที่ต้องปฏิบัติเป็นประจำ
1.หมั่นล้างมือบ่อยๆโดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
2.รักษาระยะห่างจากผู้ที่มีอาการไอหรือจาม
3.สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งในกรณีที่เว้นระยะห่างไม่ได้
4.หลีกเลี่ยงการสัมผัส ตา จมูก ปาก
5.ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม
6.เมื่อรู้สึกไม่สบายควรเก็บตัวอยู่บ้าน
7.หากมีไข้ ไอและหายใจลำบากให้รีบไปพบแพทย์
8.ติดต่อสถานพยาบาลล่วงหน้า เพื่อให้ผู้บริการสาธารณสุขแนะนำสถานพยาบาลที่ถูกต้องเมื่อต้องเข้ารับการรักษา
สิ่งที่ควรรู้
-หน้ากากอนามัย
หน้ากากอนามัยช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่สวมใส่แพร่กระจายไวรัสไปยังผู้อื่น อย่างไรก็ตามหน้ากากอนามัยเพียงอย่างเดียวป้องกันเชื้อโควิดไม่ได้จะต้องมีการรักษาระยะห่างร่วมด้วย รวมทั้งการปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของสาธารณสุขในพื้นที่อย่างเคร่งครัด
-การล้างมือ
ควรทำทุกครั้งหลังการใช้มือปิดปากเมื่อไอหรือจาม หลังการใช้มือจับราว บันได หรือจับสิ่งของในที่สาธารณะ
-การสร้างภูมิคุ้มกันที่สม่ำเสมอ
เช่นการออกกำลังกาย กินร้อนช้อนกลาง รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอ
-จิตสำนึกต่อสังคม
พักอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร หลีกเลี่ยงการจับมือ และไม่ไปในที่ฝูงชนแออัด

 

 

 

อื่นๆ

เมนู