ข้าพเจ้านางอำพร วัฒยุ ประเภทประชาชนทั่วไป หลักสูตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรใน เดือน พฤษภาคม พ.ศ 2564 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

บทความนี้ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจพื้นที่บ้านสายโท 3 ได้ข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงคือเป็นการปลูกพืชผลไม้หลายอย่างในที่ดินแปลงเดียวกัน เป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์และยังมีผลไม้หลากหลายไว้กินเองและจำหน่ายได้ ซึ่งผลไม้แต่ละอย่างก็จะออกตามฤดูกาลที่แตกต่างกัน จึงทำให้เรามีผลไม้ไว้กินยได้ทั้งปี และยังสามารถแบ่งพื้นที่ไว้ปลูกข้าวได้ เช่นการปลูกผลไม้แล้วยกร่องไว้ปลูกข้าวด้านล่างร่อง ผลไม้ที่ปลูกไว้ก็จะมี มะม่วง กล้วย ทุเรียน ขนุน กระท้อน มะพร้าว มะขามเทศ ถั่วลิสง ฝรั่งจิมจู อโวคาโด้ มะละกอ แก้วมังกร เป็นต้น และนี่คือการปลูกพืชผลไม้ผสมผสานแบบมีกินมีใช้ของเรา

 

อื่นๆ

เมนู