ข้าพเจ้านางสาวปนัดดา มอญรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่(กพร.) ตำบล จันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานอำเภอบ้านกรวดได้มีการจัดทีมลงพื้นที่ไปช่วยเหลือกลุ่มคนที่ไม่สามารถไปลงทะเบียนเราชนะตามที่ทางอำเภอจัดให้ ทางเราจึงมีการจัดการช่วยเหลือกลุ่มคนพิเศษกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน กลุ่มคนชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตัวเอง ในการไปช่วยเหลือการลงทะเบียนในพื้นที่ต่างๆนั้นทางอำเภอและเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย ได้มีการเข้าไปทำการลงทะเบียนให้ถึงที่บ้าน กลุ่มคนที่เจ้าหน้าที่จะไปทำให้ถึงที่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้รับสิทิประโยชน์เท่าเทียมกันทุกท่าน ในวันลงพื้นที่ ทางอำเภอได้แบ่งกลุ่มเป็น 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลจันทบเพชร ตำบลสายตะกู ตำบลบ้านกรวด ตำบลหินลาด ข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ให้ไปช่วยเหลือในตำบลบ้านกรวด ซึ่งมีผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 10 ท่าน ผู้พิการจำนวน 13 ท่าน เช้าวันที่ 6 เมษายน เวลา 08.30 จะมีรถของอำเภอมารับไปลงพื้นที่ ตามหมู่บ้านต่างๆของตำบลบ้านกรวด ทางเราและเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยได้เริ่มเดินทางไปยังบ้านหลังแรกที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งจะมีผู้ใหญ่บ้านเป็นคนนำทางให้กับพวกเราไปยังบ้านหลัง เมื่อไปถึงเขาได้ต้อนรับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี มีการให้ผลไม้ น้ำดื่ม และทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ลงทะเบียนยังไปเรื่อยๆจนครบทุกหลัง ภารกิจของทางเราก็เป็นอันเสร็จ

อื่นๆ

เมนู