ข้าพเจ้า นายกำพล สำแดงเดช ประเภทประชาชนทั่วไป ID:05 หลักสูตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจ สังคมแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ2564 ณ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้านพื้นที่ ค้นหาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของตำบลจันทบเพชรเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบลเพื่อให้เกิดรายได้สู่ชุมชน เพื่อสร้างชุมชนให้มีรากฐานที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจที่พักสงฆ์พนมดินในพื้นที่บ้านสายโท 7 ใต้ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ที่พักสงฆ์พนมดินเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาที่ผู้คนไม่ค่อยรู้จัก ที่พักสงฆ์พนมดิน ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่บ้านสายโท 7 ใต้ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจที่พักสงฆ์แห่งนี้ พบว่า เป็นสถานที่ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก สภาพภายในที่พักสงฆ์มีพระพุทธรูปจำนวนมาก บริเวณทางเข้า ด้านบนมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีดำตั้งอยู่อย่างโดดเด่น ท่ามกลางทิวทัศน์ป่าเขาเขียวขจีสุดลูกหูลูกตา  ข้าพเจ้าได้ไปสอบถามพระอาจารย์ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสสำนักแห่งนี้ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของที่พักสงฆ์พนมดิน เจ้าอาวาสเล่าให้ฟังว่า ที่พักสงฆ์พนมดินก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 มีเนื้อที่ 3 ไร่ ก่อตั้งด้วยแรงศรัทราของปู่หลวงงาดำ เจ้าอาวาสวัดสายโท 8 ใต้ จึงทำให้ญาติโยมผู้มีจิตศรัทราร่วมกันบริจาคทรัพย์สินและจตุปัจจัย เพื่อสร้างที่พักสงฆ์พนมดินสายโท 7 ใต้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา และเรียนรู้วัฒนธรรมอารยธรรมขอม ที่พักสงฆ์พนมดินเป็นสถานที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว สามารถที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมของตำบลจันทบเพชรได้ในอนาคต

 

                                                        รูปภาพประกอบการทำงาน

วิดีโอประกอบการทำงาน

 

 

ไฟล์แนบ

อื่นๆ

เมนู