ข้าพเจ้านางสาววรรณวิสา หาญพิมาย ประเภทบัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับ ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ ตำบล จันทบเพชร อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์

 

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ หมู่บ้านสายโท 6 ใต้ ต. จันทบเพชร อบ้านกรวด เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อพัฒนาตำบลสู่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้มีรากฐานที่ดียิ่งขึ้น 

ในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้เข้าไปทำแบบสอบถาม ณ หมู่บ้านสายโท 6 ใต้ ต. จันทบเพชร อ. บ้านกรวด จ. บุรีรัมย์ จำนวน 50 ครัวเรือน

ข้าพเจ้าได้ซักถามข้อมูลรายละเอียดตามแบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1 ตำบล 1 มใหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และแบบฟอร์ม 02เกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19

 

ตัวอย่างครัวเรือนที่น่าสนใจ

ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บแบบสอบถาม ณ บ้านสายโท 6 ใต้ ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์  บ้านเลขที่ 163 หมู่ 5 โดยได้พูดคุยกับนายไพบูลย์ ภูมิทัศน์ ซึ่งเป็นเจ้าของสวน เป็นคุณครูที่เกษียณอายุราชการแล้วผันตัวมาทำสวนเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ มีการเลี้ยงกบ เลี้ยงปลา ปลูกผักสวนครัว ปลูกต้นหมาก และที่สำคัญมีการปลูกไผ่ (ไผ่กิมซู) เพื่อทำถ่านอัดก้อนจำหน่ายในชุมชนบ้านสายโท 6 ใต้และพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย

รูปภาพประกอบการทำงาน

 

 

อื่นๆ

เมนู