ท่ามกลางสถานการณ์ “ประเทศไทย” กำลังเผชิญการระบาดโควิด-19 ระลอก 3 กระจายออกไป “ครบทุกจังหวัด” อย่างหนักหน่วงกว่าที่เคยเจอมา “ผู้ติดเชื้อครอบคลุมทุกเพศทุกวัย” สูงขึ้นทวีคูณ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 64 ถึง 17 มิ.ย. 64 พบจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 3,129 ราย ทำให้การระบาดระลอกใหม่ มีผู้ติดเชื้อสะสมไปแล้ว 178,861 ราย

เหตุนี้ จึงจำเป็นต้องมีมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่14 มิ.ย. 64 เทศบาลตำบลจันทบเพชร  โดยคณะกรรมการตรวจสอบระดับตำบล ตำบลจันทบเพชร  ตรวจประเมินมาตรฐานตลาดนัด “ถนนคนเดิน”  เรื่องมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน เเละควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19)  จังหวัดบุรีรัมย์  ณ ตลาดนัดบ้านสายโท 3  ม.1,   บ้านสายโท 6 เหนือ  ม.4 ,  และ บ้านสายโท 8 กลาง ม. 12

อื่นๆ

เมนู