ข้าพเจ้านางอำพร วัฒยุ ประเภทประชาชนทั่วไป หลักสูตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรใน เดือน มีนาคม พ.ศ 2564 ณ ตำบลจันทบเพรช อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย เพื่อสำรวจสภาพชุมชนและเก็บรวมรวมข้อมูลตลาดแลงชุมชนบ้านสายโท 3 ใต้

              “ตลาดแลงชุมชนบ้านสายโท 3 ใต้” มีตลาดอยู่อาทิตย์ล่ะ 2 วัน คือ วันอังคารและวันศุกร์ เป็นตลาดแลงที่ใหญ่สุดในตำบลจันทบเพชร โดยชาวบ้านจะนำสินค้าในชุมชนมาจำหน่ายที่ตลาด ส่วนมากจะเป็นสินค้าที่ชาวบ้านปลูกเองหรือผลิตเองในชุมชนเพื่อมาจำหน่ายที่ตลาด มีคนในชุมชนและมีชุมชนใกล้เคียงมาซื้อขายจับจ่ายร่วมด้วย สินค้าที่ปลูกจะเป็นจำพวกผักชี หัวหอม มะเขือ มะเขือเทศ แตงกวา ฟักทอง ยอดฟักทอง ข้าวโพด ถั่วฝักยาว อาหารก็จะเป็นแกงถุง เช่น แกงจืด แกงเขียวหวาน ต้มแกงต่างๆและก็มีน้ำพริก ของหวาน และขนมต้มมัดจำหน่ายอีกด้วย ผลไม้ที่มีตามช่วงฤดูกาลของผลไม้แต่ล่ะชนิดมาจำหน่าย ตลาดแลงบ้านสายโท 3 ใต้ จึงเป็นตลาดแบบอย่างและต้นแบบของตลาดตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย

             

 

อื่นๆ

เมนู