ทางหลวงที่สำคัญในประเทศไทยนั้นมีหลักๆ ที่สำคัญอยู่ 4 สาย คือทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ ทางหลวงหมายเลข 3 ถนนสุขุมวิท และสุดท้ายทางหลวงเพชรเกษม ซึ่งทางหลวง 4 สายนี้ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากเพราะแต่ละเส้นล้วนเป็นเส้นหลักไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย

หนึ่งในทางหลวงที่มีความสำคัญมากของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือทางหลวงหมาย 2  ถนนมิตรภาพ ซึ่งเป็นถนนสายสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเริ่มต้นจากกรุงเทพฯ และมาสิ้นสุดที่จังหวัดหนองคาย และทางหลวงที่จะนำมากล่าวถึงในที่นี้ก็คือ ทางหลวงหมายเลข 224 ซึ่งเป็นทางหลวงสายสำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ เพราะถือเป็นถนนสายเศรษฐกิจโดยมีเส้นทางที่เชื่อมต่อการจราจรระหว่างจังหวัดนครราชสีมา กับอำเภอที่อยู่ติดกับพรมแดนประเทศกัมพูชาของจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ รวมระยะทางทั้งหมด 225 กิโลเมตร หากผู้ใดจะเดินทางมายังตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์นั้นจะต้องรู้จักเส้นทางสายนี้อย่างแน่นอน อีกทั้งเส้นทางสายนี้ยังเป็นเส้นทางที่มีการนำส่งสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านนำเข้ามาในประเทศไทยหรือจากประเทศไทยส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านก็ใช้เส้นทางสายนี้เช่นกัน โดยผ่านด่านพรมแดนคือ ช่องสายตะกู ซึ่งเป็นด่านพรมแดนที่สำคัญของอำเภอบ้านกรวดเพราะมีการค้าขายทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาที่ใช้ติดต่อสื่อสารและค้าขายระหว่างกัน อีกทั้งยังมีตลาดขายสินค้าชายแดนขนาดใหญ่นั่นก็คือ ตลาดการค้าชายแดนช่องสายตะกู โดยสินค้าที่นำมาขายส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปที่มีให้เลือกอย่างหลากหลาย หากผู้ใดสนใจสามารถเดินทางมาเที่ยวชมได้

อื่นๆ

เมนู