ข้าพเจ้า นายกำพล สำแดงเดช ประเภทประชาชนทั่วไป ID:05 หลักสูตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจ สังคมแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรใน เดือน เมษายน พ.ศ 2564 ณ ตำบลจันทบเพรช อำเภอบ้านกรวด

จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้านพื้นฐานด้านพุทธศาสนาของตำบลจันทบเพรช อำเภอบ้านกรวดเพื่อพัฒนาให้เป็นแห่ลงวัฒนธรรมของตำบลจันทบเพรชเพื่อชุมชน และสร้างชุมชนให้มี ความศรัทธาในพุทธศาสนา

ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจ วัดสายโท6-7และได้สอบถามเจ้าอาวาสวัดองค์ปัจจุบันและชาวบ้านในพื้นที่ว่าวัดสาย โท6-7ได้ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.อะไรได้คำตอบว่าก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ   2507 โดยพระอาจารย์สงัดเป็นคนก่อตั้งวัดแห่งนี้ได้มรณภาพไปแล้ว ซึ่งตอนนั้นได้เป็นเพียงที่สงฆ์ก่อนและได้ทำการจดทะเบียนเป็นวัดในพ.ศ2517วัดแห่งนี้เป็นที่เรื่อมใสและศรัทธาของหมู่บ้านสายโท6-7เป็นอย่างมาก บริเวณรอบวัดรอบรล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ทั่วบริเวณวัดมีบรรยากาศร่มรื่นเป็นธรรมชาติรวมทั้งยังมี ศาลา อุโบสถหรือโบสถ์ เมรุ ศาลาพักศพ  หอระฆัง สระน้ำเลี้ยงปลาขนาดใหญ่มีพื้นที่ประมาณ 1 ไร เป็นต้นปัจจุบันผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดคือ พระอาจารย์สุธม.โมซึ่งเป็นเจ้าอาวาสมา8ปี ตั้งแต่ปี2557ถึงปัจจุบันปี2564 มีพระลูกวัดจำนวน 4 รูป และได้ทำการพัฒนาบูรณาการวัดแห่งนี้ให้มีประโยชน์ทางด้านพระพุทธศาสนาเพื่อสืบทอดคำสอนของพระพุทธศาสนาให้แก่ลูหลานสืบเนื่องต่อไป

อื่นๆ

เมนู