ข้าพเจ้านางอำพร วัฒยุ ประเภทประชาชน

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับ ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ ตำบล จันทบเพชร อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ต. จันทบเพชร อ. บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อพัฒนาตำบลสู่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้มีรากฐานที่ดียิ่งขึ้น

สิ่งที่ต้องจัดเตรียมเพื่อทำพิธียกเสาเอก-เสาโท

1.เสาเอก

ร่ม-ไซร์-กล้วย-ต้นอ้อย-ใบคูณ-ใบยอ-ใบมะยม-ผ้าขาวม้า

2.เสาโท

อัก-ผ้าขาวม้า-ใบยอ-ใบคูณ-ใบมะยม-ต้นอ้อย-ดอกไม้ ธูปเทียน

3.ในหลุมมีเงินเหรียญ-ใบไม้มงคล

4.พ่อพราหม์ในพิธี-ถาดอาหาร คาว หวาน เหล้าขาว เพื่อบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางพระแม่ธรณี พ่อพราหม์จะเป็นคนพากล่าวคำพูดให้เจ้าของบ้านพูดตามแล้วก็ยกเสาเอกลงหลุมแล้วก็ตามด้วยเสาโท จะพูด”ไชโย”เวลายกเสาเอกเสาโทลงหลุมเป็นการเสร็จพิธีแล้วก็เลี้ยงอาหารแขกที่มาร่วมงานเป็นการเสร็จพิธีค่ะ

 

อื่นๆ

เมนู