ข้าพเจ้า นางสาววรรณวิสา หาญพิมาย  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับ ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสำรวจสภาพชุมชนและปัญหาไฟป่า อุทยานแห่งชาติตาพระยา

อุทยานแห่งชาติตาพระยาตั้งอยู่บนเขตภูเขาสูงจากทิวเขาบรรทัดตลอดแนวจนไปถึงทิวเขาพนมดงรัก เป็นแนวเขตติดต่อระหว่างไทยกับกัมพูชา โดยครอบคลุมเนื้อที่ 2 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว และบุรีรัมย์  มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตย แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคือ อ่างเก็บน้ำเมฆา เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ มีประชาชนสนใจไปพักผ่อนเนื่องจากสภาพป่าดิบแล้งสมบูรณ์มีนักท่องเที่ยวตลอดปี   ปราสาทบายแบก เป็นประสาทหินเก่าแก่สมัยขอมตั้งอยู่ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมมากตลอด

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 19.54 น. ได้รับแจ้งจากประชาชนว่า มีเหตุเพลิงไหม้ ณ บริเวณป่าอุทยานแห่งชาติตาพระยา โดยมีเจ้าหน้าที่จากทหารและเทศบาลตำบลจันทบเพชร ผู้นำชุมชน และประชาชนในหมู่บ้านได้เข้ามาช่วยกันดับเพลิงก่อนที่จะลุกลามข้ามมายังสวนยางของชาวบ้าน โดยไฟป่านี้เกิดขึ้นทุกปี มีการเฝ้าระวังจากเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และชาวบ้านช่วยกันสอดส่องดูแลกันต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู