ข้าพเจ้า นายไพศาล อ่อนรัมย์ ประเภทนักศึกษา

ในเดือนี้ข้าพเจ้าได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิ19 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นเนลเซอกิต จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง 2 เข็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ

  • วัคซีนโควิดซิโนแวค (Sinovac) หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า “วัคซีนโคโรนาแวค (CoronaVac)” เป็นวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งไทยเรานำเข้ามาเป็นยี่ห้อแรกและเริ่มฉีดตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา
  • วัคซีนโควิดโคโรนาแวค หรือซิโนแวค ใช้เทคโนโลยีการผลิตวัคซีนแบบเชื้อตาย (Inactivated Vaccine) เช่นเดียวกับการผลิตวัคซีนตับอักเสบเอและวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด เทคนิคการผลิตนี้แตกต่างจากวัคซีนโควิดไฟเซอร์ โมเดอร์นา และแอสตราเซเนกา
  • วัคซีนโควิดโคโรนาแวค หรือซิโนแวค ได้รับอนุมัติจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินแล้ว เมื่อ 1 มิถุนายน 2564 นับเป็นวัคซีนโควิดชนิดที่ 6 ที่ได้รับอนุมัติ
  • ผู้เข้ารับวัคซีนโควิดซิโนแวคต้องรับวัคซีนจำนวน 2 โดสด้วยกันที่ต้นแขนด้านบน โดยเข็มที่ 2 จะฉีดเว้นระยะห่างจากเข็มแรก 2-4 สัปดาห์ โดยก่อนเข้ารับวัคซีนควรโหลดแอปพลิเคชั่น “หมอพร้อม” เพื่อรับทราบข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด และบันทึกอาการที่เกิดขึ้นหลังจากฉีดวัคซีน
  • อาการไม่พึงประสงค์ที่เปิดขึ้นได้หลังรับวัคซีนโควิดซิโนแวค ได้แก่ อาเจียน ปวดเมื่อยเนื้อตัว อักเสบบริเวณที่ฉีด มีไข้ ปวดศรีษะ อ่อนเพลีย ท้องเสีย อาการดังกล่าวจะไม่รุนแรงหายไปได้เองภายใน 1-2 วันหลังรับวัคซีน ปัจจุบันในไทยยังไม่มีรายงานผู้แพ้วัคซีนโควิด                                                                                                                                                                        แต่อย่างไรก็ตามสำหรับข้าพเจ้าแล้วเมื่อได้รับวัคซีนแล้วไม่มีผลข้างเคียงใด ๆ จึงอยากจะฝากไปยังผู้ที่ยังม่ได้รับวัคซีนสามารถไปติดต่อขอรับวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ครับ เมื่อฉีดครบทั้งสองเข็มแล้วจะมีสติ๊กเกอร์แปะไว้กับบัตรประจำตัวประชาชนและได้เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนที่ทางโรงพยาบาลออกให้เพื่อใช้ในการเดินทางไปต่างจังหวัดได้อย่างสะดวกครับ
    •          
    • https://youtu.be/CxWeEDEGw6o

อื่นๆ

เมนู