ข้าพเจ้า นายมานิต พลวัน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 คณาจารย์และทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลจันทบเพชร ร่วมกันจัดกิจกรรมแจกน้ำยาแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยให้แก่โรงเรียนในเขตตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในการป้องกันภัยจาก Covid-19

ภาพกิจกรรมการแจกน้ำยาแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัย

อื่นๆ

เมนู