ข้าพเจ้า นายมานิต พลวัน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 คณาจารย์และทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลจันทบเพชร ร่วมกันจัดกิจกรรมรวมพลังฉีดวัคซีน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ลดการระบาดโควิด ของตำบลจันทบเพชร มีการเดินรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองและคนในชุมชน และร่วมให้ความรู้ในการป้องกันภัยจาก Covid-19  อีกทั้งยังจัดกิจกรรมการทำความสะอาดโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 เพื่อต้อนรับการเปิดภาคเรียนใหม่อย่างปลอดภัย

ภาพกิจกรรมการเดินรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน

ภาพกิจกรรมการทำความสะอาดโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4

อื่นๆ

เมนู