ข้าพเจ้านางสาวนฤมล วันทา ประเภทบัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับ ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อพัฒนาตำบลสู่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้มีรากฐานที่ดียิ่งขึ้น

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19ขึ้น ไม่เพียงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการใช้ชีวิตของคนทั่วโลก แต่เศรษฐกิจทั้งระบบได้รับผลสะเทือนไม่แพ้กัน ทำให้ประชาชนต้องกักตัวอยู่ที่บ้านและไม่มีรายได้เข้ามาในการดำรงชีวิต ส่วนคนที่กักตัวอยู่ที่บ้านก็ไปไหนไม่ได้เลยต้องสั่งของทางออนไลน์มากขึ้น จึงทำให้ประชาชนส่วนใหญ่หันมาเป็นแม่ค้าออนไลน์กันมากขึ้นเช่นเดียวกันเพราะทำได้ง่ายซึ่งทั้งคนซื้อและคนขายแค่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถซื้อของและขายของออนไลน์ได้แล้ว ซึ่งคนส่วนใหญ่หันมาทำอาชีพแม่ค้าออนไลน์กันก็เพื่อหารายได้เสริมในการดำรงชีวิตในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ปัจจุบันประเทศไทยมีความพร้อมกับการค้าขายออนไลน์อย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ๆ เนื่องจากประชาชนตกงานเป็นส่วนใหญ่และหางานยากมากในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

 

       

 

อื่นๆ

เมนู