1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด
  4. ID05 เทศบาลตำบลจันทบเพชร ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่กักกันตัวเพื่อรองรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 15 จังหวัด ตามประกาศอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ID05 เทศบาลตำบลจันทบเพชร ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่กักกันตัวเพื่อรองรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 15 จังหวัด ตามประกาศอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาววรรณวิสา หาญพิมาย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ด้วยยอดผู้ติดเชื้อในจังหวัดยังมี จากการเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง ดูจากยอดและการแบ่งสีตามจังหวัดที่มีผู้ป่วย ทางจังหวัดขอความร่วมมือให้ปฎิบัติตนตามประกาศของจังหวัด

1.มาถึงต้องรายงานตัวต่อ อสม. ทำประวัติ และอสม. จะแนะนำขั้นตอนการปฎิบัติตน

2.ทุกจังหวัดมาบุรีรัมย์ต้องกักตัว ไม่ว่าจะพื้นที่สีแดงเข้ม สีแดง สีส้มหรือ สีเหลือง

3.การกักตัวมีทางเลือก 2 ทาง

3.1 กักตัวที่ทางการจัดไว้ให้ ซึ่งมีเกือบทุกอำเภอ
3.2 กักตัวที่บ้าน ควรแยกสัดส่วนกับคนในครอบครัว และแยกของกินของใช้ หลายท่านไม่ปฎิบัติ ทำให้มีการติดคนในครอบครัว ทุกคนในครอบครัวต้องกักตัวทั้งหมด

นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้นำชุมชน อสม. ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่กักตัว  ณ สถานที่กักกันศาลาประชาคมสายโท 7 และสถานที่กักตัวศาลาวัดบ้านตาปาง ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมให้กำลังใจและให้คำแนะนำแก่ผู้ถูกกักกันตัว

อื่นๆ

เมนู