ข้าพเจ้านางสาวพรชนิตร์ ศรีธรรมราช ประเภทบัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับ ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ณ ตำบล จันทบเพชร อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ต. จันทบเพชร อ. บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อพัฒนาตำบลสู่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้มีรากฐานที่ดียิ่งขึ้น

ในช่วงหน้าฝน ในน้ำมีปลาในนามีข้าว เป็นช่วงที่เด็กๆและผู้ใหญ่ทั้งหลายจะมีกิจกรรมที่เป็นเรียกว่าเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านของเรา เมื่อฝนตกสัตว์ต่างๆเช่น กบ เขียด ปลา เป็นต้น จะออกหากินและเป็นช่วงที่สัตว์เหล่านี้จะอุดมสมบูรณ์และมีเยอะ เมื่อฝนตกหนักจะมีเสียงสัตว์เหล่านี้ออกมามากมาย เมือ่ฝนพรำๆซาๆหน่อย ชาวบ้านไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่จะออกมาส่องกบ ส่องเขียดกันได้เป็นจำนวนมาก ผู้ชายก็จะพากันไปใส่เบ็ดตามทุ่งนาที่น้ำขัง และจะพากันเดินดูเบ็ดยามกลางคืนหรือแถวบ้านเรียกว่า ยามเบ็ด พอรุ่งเช้าผู้หญิงและผู็ชายจะพากันเดินหาเห็ดซึ่งเป็นช่วงที่เห็ดออกดี ส่วนใหญ่จะได้เห็ดโคนซึ่งหาง่ายตามทุ่งนา สวนยาง เป็นฤดูที่ทำอะไรก็ลำบากแต่ก็มีกิจกรรมให้ได้ทำสนุกๆกัน ซึ่งเมื่อได้ของกินมาแล้วก็จะมาขายหรือแบ่งกันในชุมชนทำให้มีความสุขไปตามๆกัน

อื่นๆ

เมนู