ข้าพเจ้านางอำพร วัฒยุ ประเภทประชาชน

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับ ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ ตำบล จันทบเพชร อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ต. จันทบเพชร อ. บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อพัฒนาตำบลสู่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้มีรากฐานที่ดียิ่งขึ้น

โครงการอบรมให้ความรู้โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานของชาวบ้านสายโท 3 นำโดยผู้นำหมู่บ้านและ อสม. ประจำหมู่บ้าน จะจัดทำขึ้นทุกปีโดย อสม. ประจำหมู่บ้านและสถานีอนามัยประจำตำบลจันทบเพชร จะมีการตรวจเลือดหาโรคเบาหวานและความสดันทุกปี ก่อนจะตรวจหนึ่งวันผู้ใหญ่บ้านจะประกาศให้ชาวบ้านที่มีอายุตั้งแต่ 35-60 ปีขึ้นไปไปตรวจ ให้งดอาหารและน้ำตั้งแต่ 6 ทุ่มขึ้นไปเพื่อตอนเช้าจะได้ไปเจาะเลือดหาเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ศาลากลางหมู่บ้านจะมีคุณหมออนามัยมาตรวจเจาะเลือดและวัดความดันให้ชาวบ้านและอบมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเพื่อชาวบ้านจะได้มีความรู้เกี่ยวกับโรคและมีความรู้ที่จะดูแลและป้องกันตัวเองจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเพื่อสุขภาพที่ดีของชาวบ้าน

อื่นๆ

เมนู