ข้าพเจ้านางสาวปนัดดา มอญรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
บรรยากาศการฉีดวัคซีนโควิด-19 วันที่ 19 ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณหอประชุมอำเภอบ้านกรวด ในการฉีดวัคซีนจะแบ่งมาฉีดที่อำเภอตำบลละ 30 คนในแต่ละวัน ในการฉีดวัคซีนวันนี้มีผู้มาฉีดประมาณ 500 กว่าคน หน่วยงานที่มาช่วย ก็จะมี ทีมงานอส. , ทีมงานกิ่งกาชาด , ทีมงานอำเภอบ้านกรวด
ข้าพเจ้าได้รับหน้าที่จากนายอำเภอในการแจกแมสให้กับประชาชนที่สวมแมสผ้า ทางข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่อำเภอก็จะดูและทำการเปลี่ยนให้ เพราะแมสผ้ามันจะทำให้ติดเชื้อโควิด-19ได้ง่าย พ่อข้าพเจ้าแจกแมสเสร็จ ก็ได้รับหน้าที่ในการถ่ายภาพบรรยากาศฉีดวัคซีนรายงานทุกวัน

อื่นๆ

เมนู