ข้าพเจ้านางสาวเพลินพิศ เทินสระเกษ ประเภทบัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับ ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ ตำบล จันทบเพชร อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ต. จันทบเพชร อ. บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อพัฒนาตำบลสู่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้มีรากฐานที่ดียิ่งขึ้น

กิจกรรมทางศาสนาของเรา วันสารทน้อยหรือวันสารทลาว ทางภาคอีสานได้ถือเป็นประเพณีการทำบุญเนื่องในวันสารทลาว ทำทานวันปล่อยผีทำบุญแจกข้าวประดับดิน เพื่อส่งข้าวปลาอาหารไปให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วตามคติธรรมความเชื่อที่เชื่อกันว่าบรรพบุรุษ ปู่ ย่า ตา ยายและญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่เชื่อว่าพรรพบุรุษที่ทำความดีได้ขึ้นสวรรค์จะได้รับบุญกุศลที่ทำไป ซึ่งคนอีสานจะห่อข้าวต้ม ทำกับข้าวเพื่อเตรียมไปทำบุญที่วัด

อื่นๆ

เมนู