ข้าพเจ้านางสาวพรชนิตร์ ศรีธรรมราช ประเภทบัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับ ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ ตำบล จันทบเพชร อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ต. จันทบเพชร อ. บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อพัฒนาตำบลสู่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้มีรากฐานที่ดียิ่งขึ้น

กีฬาสานสัมพันธ์ประจำปี 2564 จัดขึ้นที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 เป็นการแข่งขันกีฬาของนักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียน ซึ่งมีกีฬา แข่งขันขับรถซาเล้ง ยิงหนังสติ๊ก และกีฬาเดาะบอล การแข่งขันจะแบ่งเป็นหมู่บ้าน และช่วงอายุ เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่มาจากบ้านตาปาง บ้านหนองดุมและบ้านสายโท 5 การแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสนาน และมีการมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้านต่างๆเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาต่อไป

  

อื่นๆ

เมนู