ข้าพเจ้านายกำพล สำแดงเดช ประเภทประชาชน

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับ ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ ตำบล จันทบเพชร อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ต. จันทบเพชร อ. บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อพัฒนาตำบลสู่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้มีรากฐานที่ดียิ่งขึ้น

ในช่วงฤดูเกี่ยวข้าวมาถึง การเกี่ยวข้าวเมื่อเกี่ยวเสร็จแล้วก่อนนำข้าวไปใส่ยุ้งฉางไว้จะต้องตากข้าวให้แห้ง เพราะถ้าข้าวไม่แห้งอาจทำให้เกิดเห็ดราขึ้นทำให้ข้าวเสีย แต่ปัญหาการตากข้าวก็คือลานตากข้าวไม่เพียงพอชาวบ้านจึงจำเป็นจะต้องนำข้าวไปตากที่ถนน การตากที่ถนนทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยๆแม้ว่าจะมีสิ่งกั้นเตือนแล้ว เพราะส่วนใหญ่สิ่งกั้นเตือนคือ กิ่งไม้ ถุงปุ๋ย ทำให้ตอนกลางคืนมองเห็นได้ยากและหลบไม่ทันทำให้เกิดอุบัติเหตุ

อื่นๆ

เมนู