ข้าพเจ้านางสาวปนัดดา มอญรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วันพุธ 17 พ.ย.64 เวลา 10.30 มีการประชุมการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่และความมั่นคงชายแดน ซึ่งข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ในการเสิร์ฟน้ำในที่ประชุม และถ่ายภาพบรรยากาศในที่ประชุม และก่อนที่จะเข้าประชุมก็จะมีจุดคัดกรอง หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม จะมีผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบ้านกรวด สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรโคกกระชาย ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 21 ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 26 04 ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 216 เป็นต้น
โดยเนื้อหาในที่ประชุมจะเน้นย้ำการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ เพื่อหาข่าวสารเฝ้าระวังและป้องกันการลักลอบเข้าเมืองทางชายแดนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งชายแดนไทย-กัมพูชา มีพื้นที่ติดกัน ชายแดนทางช่องทางสายตะกู หลังจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 นั้น ทางไทยได้มีการปิดชายแดนมาแล้วประมาณ 1 ปีกว่า ในที่ประชุมมีการพูดคุยกันว่าจะเปิดชายแดนช่องสายตะกูในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 และคุยเรื่องการติดตามสถานการณ์กลุ่มมวลชนต่างๆ ที่อาจเคลื่อนไหวกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย และอาจทำให้ประสิทธิภาพการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลดลง รวมถึงเพิ่มมาตรการการเฝ้าระวังสถานที่สำคัญ พื้นที่สาธารณะ แหล่งชุมชน เพื่อป้องกันเหตุที่อาจเกิดส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ เวลา 12.00 น. ก็ปิดการประชุม ข้าพเจ้าก็ได้มีการจัดเก็บเก้าอี้เข้าที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

อื่นๆ

เมนู