ข้าพเจ้านางเพลินพิศ เทินสระเกษ ประเภทบัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับ ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ ตำบล จันทบเพชร อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ต. จันทบเพชร อ. บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อพัฒนาตำบลสู่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้มีรากฐานที่ดียิ่งขึ้น

อานิสงฆ์ของผู้ที่ทำโรงทานในสมัยพุทธกาลคนยากจนมีเยอะดังนั่นการตั้งโรงทานในสมัยพุทธกาลนั้นเจตนาเพื่อจะเลี้ยงคนยากจนเท่านั้นคนรวยไม่มีโอกาสกินเป็นการเลี้ยงเพยงวรรณะเดียว เป็นการสร้างบารมีด้วยตนเองซึ่งเกิดมาชาติใดก็จะไม่อดไม่อยาก

ในปัจจุบันการตั้งโรงทานในวัดเนื่องในโอกาสต่างๆนั้นจุดประสงค์ก็คือต้องการแบ่งเบาภาระเรื่องอาหารของทางวัดเพราะหากไม่มีโรงทานทางวัดก็ต้องสิ้นเปลืองเงินทองวัดหาอาหารมาเลี้ยงคนที่มาวัดซึ่งการตั้งโรงทานในวัดนั้นผู้ที่ทำโรงทานแจกอาหารจะได้บุญกุศลมากแม้แต่เทวดาก็ชื่นชมคนดี

เมื่อเราไปตั้งโรงทานไปทำบุญทำทานเราเห็นคนมารับของเราเราก็ให้ไปทำให้เราได้มีความสุขในการให้ ผู้รับก็ยิ้มแย้มมีความสุข บุญนี้อาจมองไม่เห็นเป็นรูปธรรมแต่เป็นนามธรรมที่ให้ความรู้สึกดีถ้าผู้ใดได้ทำผู้นั้นก็จะรู้สึกได้บุญ

อื่นๆ

เมนู