ข้าพเจ้านางอำพร วัฒยุ ประเภทประชาชน

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับ ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ตำบล จันทบเพชร อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ต. จันทบเพชร อ. บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อพัฒนาตำบลสู่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้มีรากฐานที่ดียิ่งขึ้น

การเลี้ยงปลาในกระชังถือเป็นการสร้างรายได้ของเกษตรอีกทางหนึ่งเหมาะกับคนที่มีบ่อดินห้วยหนองคลองบึงต่างๆเป็นการเลี้ยงปลาที่ให้ผลผลิตสูงและช่วยให้เกษตรที่ไม่มีที่ดินมีรายได้จากการเกษตรอีกทางนึงและยิ่งสะดวกในการดูแลและจัดการการเคลื่อนย้ายและการเก็บผลผลิตอีกด้วยยังมีผลตอบแทนผลผลิตดีกว่าการเลี้ยงในบ่อ ห้วย หนอง คลองบึง อีกด้วยอาจจะมีข้อเสีย รูปแบบของกระชัง เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยม ผืนผ้า และวงกลม ขนาดของกระชังอาจแตกต่างกันออกไป ภายในบริเวณเลี้ยงจะต้องมีอากาศหมุนเวียนได้ดีความลึกของบ่อน้ำพอประมาณกระชังสูงกว่าบ่อน้ำไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตรมีน้ำและอากาศถ่ายเทได้ดีตลอด ห่างไกลจากสิ่งรบกวนและแหล่งชุมชนเพื่อป้องกันความพุ่งพล่านเพราะจะทำให้ปลาเกิดความเครียด ปลาอาจจะวิ่งชนกันทำให้ปลาได้รับบาดเจ็บเป็นแผลทำให้เกิดโรค และปลาตายได้ การให้อาหารปลาในกระชังเน้นการให้อาหารสำเร็จและเร่งอาหารเพิ่มผลผลิตและการเจริญเติบโตเน้นไปทางโปรตีนและอาหารปลาจะต้องดูขนาดของปลาด้วยอาหารที่ให้ความต้องการของปลาให้ตามขนาดของปลา และอายุของปลา ความต้องการอาหารจะแตกต่างกันออกไปและดูว่า ตลาดต้องการปลาขนาดไหนคนซื้อชอบปลาขนาดไหนจะได้ขายได้แน่นอนถ้าเราเก็บผลผลิต

ข้อเสีย

-โรคพยาธิที่มากับน้ำซึ่งไม่อาจควบคุมได้
-สถานที่ตั้งและปริมาณการปล่อย ตลอดถึงความเหมาะสมในการปล่อย
-การให้อาหารจะเชิงอาหารสำเร็จรูปอย่างเดียว

อื่นๆ

เมนู