ข้าพเจ้านายกำพล สำแดงเดช ประเภทประชาชน

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับ ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ตำบล จันทบเพชร อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ต. จันทบเพชร อ. บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อพัฒนาตำบลสู่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้มีรากฐานที่ดียิ่งขึ้น

หลังจากฤดูเกี่ยวข้าวเสร็จสิ้นลงไปแต่ชาวนาอย่างเราไม่หยุดที่จะหาอะไรทำต่อนั่นก็คือ การไปหาหนู หลังจากเกี่ยวข้าวแล้วจะมีเมล็ดข้าวที่ตกหลงเหลืออยู่ในทุ่งนาในตอนนี้จะมีหนูนาอยู่ตามทุ่งนามากมาย และการล่าหนูนาก็มีหลายวิธีแต่ที่นิยมก็จะมีนำปืนอัดลมไปยิงในตอนกลางคืนและอีกอย่างก็คือการใส่บ่วง การใส่บ่วงก็จะใส่ตอนกลางคืนโดยจะมีทางหนูที่หนูใช้เดินประจำเราจะนำบ่างไปใส่ตรงทางหนูและมีอาหารล่อให้หนูมาติดกับ เมื่อใส่เสร็จแล้วจะนำผ้าหรือถุงพลาสติกไปมัดไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ตำแหน่งที่เราใส่ พอเช้ามืดก็จะพากันไปกู้บ่วงเพราะหากไว้นานหนูที่ติกกับจะตายก่อนและอาจมีสัตว์อื่นมากิน

อื่นๆ

เมนู