ข้าพเจ้านางสาวพรชนิตร์ ศรีธรรมราช ประเภทบัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับ ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ตำบล จันทบเพชร อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ต. จันทบเพชร อ. บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อพัฒนาตำบลสู่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้มีรากฐานที่ดียิ่งขึ้น

กิจกรรมปั่นจักรยานเป็นกิจกรรมส่งท้ายโครงการ ทุกๆคนต่างช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้งานออกมาดีที่สุด ในวันที่เตรียมงานทุกคนมาช่วยกันเตรียมของจัดสถานที่ ตัดไม้ ตกแต่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ที่หาได้จากธรรมชาติ ทั้งก้านมะพร้าว ดอกหญ้า กิ่งไม้ ฟางข้าว ให้ความรู้สึกที่อบอุ่นสบายใจ เมื่อเหนื่อยล้าก็หยุดพักทำอาหารกินเอง ช่วยกันคนละไม้คนละมือทำให้งานออกมาเสร็จลุล่วง

อื่นๆ

เมนู