ข้าพเจ้านางสาวศิริมา รักษาเดช ประเภทประชาชน

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับ ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ตำบล จันทบเพชร อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ต. จันทบเพชร อ. บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อพัฒนาตำบลสู่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้มีรากฐานที่ดียิ่งขึ้น

เมื่อลมหนาวพัดมาเด็กๆชาวจันทบเพชรก็จะมีการละเล่นมานำเสนอคือ การเล่นว่าว การเล่นว่าวมีมานานแล้วและยังคงนิยมเล่นกันอยู่ พัฒนาไปถึงขั้นมีการแข่งขันว่าวทั้งความสวยงาม การโต้ลม ความแข็งแรง ว่าวก็จะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปและมีหลายชนิด ทั้งว่าวแอก ว่าวจุฬา เป็นต้น เด็กๆชาวจันทบเพชรจะนำกระดาษหนังสือพิมหรือกระดาษขนาดใหญ่นำหนักเบามาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส นำไม้มาติดกับกระดาษเอากาวทา เอาเชือกมามัด มีหางว่าว ปีกว่าวแล้วแต่ชอบ และจะนำมาวิ่งโต้ลมอวดกันตามประสาเด็กๆ

อื่นๆ

เมนู