ข้าพเจ้านางสาวศิริโสภา ยืนยาว ประเภทบัณฑิตจบใหม่ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ข้าพเจ้า นางสาวศิริโสภา ยืนยาว ประเภทบัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

บทความประจำเดือนธันวาคม

ในการเริ่มทำงานของโครงการ U2T อาจมีความกดดันเล็กน้อยเพราะเกรงว่า อาจจะทำงานออกมาได้ไม่ดีเพราะพึ่งเป็นบัณฑิตจบใหม่ยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงานนี้แต่เมื่อได้มาพบทีมงานของตำบลจันทบเพชร ทั้งบัณฑิตจบใหม่ ประชาชน และนักศึกษา คณะทีมงานทุกท่านล้วนมีประสบการณ์ มีความสามารถ แลกเปลี่ยนความรู้กันได้เป็นอย่างดี จึงทำให้การทำงานนั้นมีความสนุก ได้รับความรู้ใหม่ๆ จากความคิดของทีมงานและความร่วมมือจากทีมงานของตำบลเป็นอย่างดี

ประโยชน์ที่ได้จากการทำงานของโครงการ U2T

ได้ทราบปัญหาของตำบลที่ตนรับผิดชอบ ตำบลจันทบเพชร เป็นตำบลที่มีการบริหารจัดการที่ดี แต่อาจจะยังมีในเรื่องของถนนหนทางที่ยังขาดการพัฒนาอยู่บ้าง ไฟในตำบลจันทบเพชรที่ยังมีน้อยจนเกินไป จึงทำให้ทางทีมงานรวบรวมปัญหาเหล่านี้ และนำส่งให้กับโครงการเพื่อที่จะนำมาพัฒนาตำบลให้ดียิ่งๆขึ้นไป

ในด้านของกิจกรรม

มีหลากหลายกิจกรรมที่นำมาจัดในโครงการ U2T เช่น กิจกรรมทำแหนมซึ่งเป็นสินค้า O-TOP ของตำบลจันทบเพชรอยู่แล้ว แต่ทางโครงการก็นำมาพัฒนาในตัวสินค้าให้มีความสวยงาม สามารถพัฒนาแพ็คเก็ตให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้ที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งกว่าเดิม

กิจกรรมทอเสื่อ ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่โดดเด่นที่ข้าพเจ้าได้ยกมาซึ่งเสื่อเป็นสินค้าที่เป็นสินค้า O-TOP ของตำบลจันทบเพชร และทางอาจารย์รวมถึงทีมงานได้นำมาดัดแปลงซึ่งไม้ได้สามารถเป็นได้แค่เสื่ออย่างเดียว แต่ยังเป็นได้ทั้งกระเป๋า ที่รองชาม รองแก้ว ซึ่งสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้อีก และยังเป็นการนำเอาของที่เหลือจากการทำเสื่อมาดัดแปลงเป็นของใช้ทั่วไปแถมยังได้รายได้เพิ่มขึ้นอีกหลายทางเป็นต้น

และกิจกรรมต่างๆอีกมากมาย เช่นทำแอลกอฮอลแจกเด็กนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆตามตำบลจันทบเพชร ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นประโยชน์ให้กับตำบลจันทบเพชรเป็นอย่างมาก

ข้าพเจ้าขอขอบคุณโครงการของ U2T ที่สร้างรายได้ให้กับบัณฑิตที่ทำใหม่ ประชาชน หรือแม้กระทั่งนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ และยังสร้างประโยชน์ให้กับตำบลทั่วทั่งประเทศได้อย่างทั่วถึง และเข้าถึงได้เป็นอย่างดี และอยากให้มีโครงการที่ดีและมีประโยชน์

แบบนี้ต่อไป เพื่อรองรับบัณฑิตที่จบใหม่ได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้กับตำบล

 

อื่นๆ

เมนู