• ข้าพเจ้า นายกำพล สำแดงเดช ประเภทประชาชนทั่วไป ID:05 หลักสูตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจ สังคมแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรใน เดือน สิงหาคม 64 และได้ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่สถานที่กักตัวผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด19 สองแห่งจุดที่1บ้านสายโท7มีผู้ป่วยจำนวน10คน จุดที่2วัดสายโท6-7มีผู้ป่วยจำนวน2คน ซึ่งมีผู้เฝ้าสังเกตุการณ์ตลอด24ชั่วโมง โดยมีชุด ชรบและอสม เฝ้าเปลี่ยนเวรยามตลอดตามคำสั่งของอำเภอ

อื่นๆ

เมนู